【iOS APP】Folded Flyer 紙飛機飛行遊戲在這款遊戲中玩家要引導紙飛機在逼真立體的場景中飛行前進,場景中充滿了危險也有大量的金幣可以收集,並可運用特殊技能提升速度,幫助你的飛機快速到達終點線。通過關卡還可獲得隱藏物品,並獲得獨特的獎勵和成就。

主要特色:

  • 折疊你自己的紙飛機,觀看它的進化,並挑選你喜歡的顏色及獨特的設計。
  • 運用獎勵升級飛機性能。
  • 支援 GameCenter 排行榜,可以挑戰你的朋友。
  • 探索豐富詳細的3D環境。
  • 兩種控制模式。
Folded Flyer - Paper Plane Flying Game Folded Flyer - Paper Plane Flying Game 版本: 2.1
售價 :免費
評等:
大小:236.06 MB
分級:4+
類別:遊戲, 娛樂, 家庭遊戲, 模擬遊戲
語言、機種: English
iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX
此 APP 專用 iPhone 和 iPad 設計

截圖:

iPad 截圖:


大家對網站文章上的一個+1及轉分享,都是對我們的最好的鼓勵及繼續下去的原動力,請大家不要吝嗇。