【iOS APP】ManCam 自定義控制曝光手動相機ManCam 是款簡單和易於使用的自定義控制曝光手動相機,你可快速而簡單地調整圖像的所有參數:快門、變焦、ISO、白平衡、曝光補償、定時拍攝,讓你在拍照時得心應手。

主要特色:

  • 簡單易懂的操作介面。
  • 可調整所有參數:快門、變焦、ISO、白平衡、曝光補償、定時拍攝。
ManCam - Super Manual Camera ManCam - Super Manual Camera 版本: 1.1
售價 TWD:60
評等:
大小:1.23 MB
分級:4+
類別:照片和影片, 工具程式
語言、機種: English
iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX

截圖:


大家對網站文章上的一個+1及轉分享,都是對我們的最好的鼓勵及繼續下去的原動力,請大家不要吝嗇。