【iOS APP】Swiggles Draw 趣味臉譜學塗鴉Dr.愛瘋軟體簡介照片

塗塗抹抹是小朋友發揮創造力與認識這個世界的媒介,甚至一些專業人員還可以透過小朋友的塗鴉分析出小朋友的想法。在這款簡單的塗鴉軟體中,可以選擇不同的臉部塗鴉或在畫布上自由繪畫,非常簡單的軟體,但作品永遠不會重覆喔。

主要特色:

  • 六種不同臉譜可選擇。
  • 自由繪圖模式,在空白畫布上發揮想像力。
Swiggles Draw Swiggles Draw 版本: 1.0.0
售價 :免費
評等:
大小:3.45 MB
分級:4+
類別:遊戲, 娛樂, 家庭遊戲
語言、機種: English
iPhone4-iPhone4, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX

截圖:


大家對網站文章上的一個+1及轉分享,都是對我們的最好的鼓勵及繼續下去的原動力,請大家不要吝嗇。