【iOS APP】Cursive Writing App 优美的草书书写想学习优美的英文草书书写体,这款软件就可以教你写出漂亮的英文草书,软件内有大写、小写的草书写法,还会以动画的方式写给你看,你可直接输入单字,观察字母连接的方式,只要多加模仿练习,就能写出一手好字。

主要特色:

  • 学习小写、大写草书字母。
  • 学习如何连接草书字母。
  • 练习额外的草书单字。
  • 草书书写动画。
英语手写体 abCursive 4 英语手写体 abCursive 4 版本: 4.1.0
售价 TWD:60
评等:
大小:14.82 MB
分级:4+
类别:生产力工具, 教育
语言、机种: English, JA
iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX

截图:


大家对网站文章上的一个+1及转分享,都是对我们的最好的鼓励及继续下去的原动力,请大家不要吝啬。