【iOS APP】B-52 划船狩獵遊戲在這款遊戲中玩家要控制船前進的方向,避開浮木、橋墩與炸彈,取得河道上的綠色寶物,過程中會隨機出現鳥類飛過,可以發射子彈射擊。

主要特色:

  • 滑動螢幕左右控制船。
  • 撞擊到浮木或島嶼時船上的人會掉一個下去。
  • 可射擊飛過的鳥類獲取分數。
B-52 B-52 版本: 1.0
售價 TWD:30
評等:
大小:11.73 MB
分級:4+
類別:遊戲, 動作遊戲, 賽車遊戲, 娛樂
語言、機種: English
iPhone4-iPhone4, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX

截圖:


大家對網站文章上的一個+1及轉分享,都是對我們的最好的鼓勵及繼續下去的原動力,請大家不要吝嗇。