【iOS APP】Bokeh Photo Effects 迷蒙虛化效果照片編輯器這款軟體中有多種虛化效果可以選擇套用,直接讓你的照片變的夢幻矇朧,並有各種不同的虛幻效果及貼紙,所有功能都直指可愛與夢幻。而且照片還可透過各個流行的社群網站與朋友分享。

主要特色:

  • 即實效果預覽。
  • 手電筒打光切換功能。
  • 拍攝後可再次編輯照片。
  • 點擊對焦並調整曝光
  • 各種圖形散景效果。
  • 不同風格色調過濾器。
  • 各種虛化貼紙選擇。
Bokeh Photo Effects - Real Bokeh Camera & Bokeh Lens Light Bokeh Photo Effects - Real Bokeh Camera & Bokeh Lens Light 版本: 2.0
售價 :免費
評等:
大小:116.17 MB
分級:4+
類別:Photo & Video, Lifestyle
語言、機種: English
iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612

截圖:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...