【iOS APP】ShakeCount 手搖計數器這款計數器是透過你搖動手機的次數來計數,你不必隨時盯著營幕關看,也不需按任何按鍵,輕輕擺動手腕就能幫你計數。同時你可透過相機的閃光燈、聲音 / 振動和閃光燈的組合來回應你的搖動,確定是否有計數。

主要特色:

  • 透過輕輕搖動手機自動計數。
  • 搖動後透過相機的閃光燈、聲音 / 振動和閃光燈的組合來確定是否有計數。
  • 可自行設定往左、往右的搖動才能觸發計數。
  • 可設置警報值,到達特定數字通知你。
  • 可以從上到下或是從下到上切換計數方向。
ShakeCount ShakeCount 版本: 1.1
售價 TWD:60
評等:
大小:0.7 MB
分級:4+
類別:Utilities, Entertainment
語言、機種: English, German
iPhone4-iPhone4, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74

截圖:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...