【iOS APP】Puzzle Astronaut 銀河星空拼圖遊戲喜歡挑戰高難度拼圖!?那這款拼圖遊戲或許能激發出你的拼圖魂。這款拼圖遊戲所有的畫面都是以銀河星空為背景,在繁星點點的畫面中要找到附近的圖塊實在不簡單。遊戲可調整難度,玩家能自由選擇要將圖片切成幾塊拼圖,切的越細小難度當然就越高囉。

主要特色:

  • 易於移動的圖塊。
  • 圖塊可旋轉。
  • 可與朋友一起玩。
  • 可調整難度。
  • 界面美觀,提升用戶體驗。
Puzzle Astronaut - Jigsaw Play For Girls and Boys Puzzle Astronaut - Jigsaw Play For Girls and Boys 版本: 1.0
售價 :免費
評等:
大小:111.35 MB
分級:4+
類別:Games, Family, Educational, Entertainment
語言、機種: English
iPhone4-iPhone4, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74
此 APP 專用 iPhone 和 iPad 設計

截圖:

iPad 截圖:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...