【iOS APP】PikUp Pro 快速備份你在Facebook上的照片這款軟體能讓使用者直接從Facebook上下載所有的照片到設備裡或雲端空間中,軟體支援 Google Drive、Dropbox、Onedrive,讓你能快速備份、搬移這些照片,就算從Facebook上刪除也能留底存檔。

主要特色:

  • 這個軟體已由Facebook驗證,100%安全和相容。
  • 下載的照片不影響畫質。
  • 友好的用戶體驗。
  • 無需登錄只需使用您的身份驗證與點擊。
PikUp Pro - Backup Social Photo PikUp Pro - Backup Social Photo 版本: 2.3
售價 TWD:60
評等:
大小:27.89 MB
分級:4+
類別:生產力工具
語言、機種: English
iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX
此 APP 專用 iPhone 和 iPad 設計

截圖:

iPad 截圖:


大家對網站文章上的一個+1及轉分享,都是對我們的最好的鼓勵及繼續下去的原動力,請大家不要吝嗇。